Gamle plastbåter er et globalt miljøproblem, og blir i dag kvernet og deponert eller brent. Deponering blir forbudt i flere og flere land, og  forbrenning gir begrenset med energi, samt uheldige avgasser og askerester som må̊ deponeres. I tillegg til å utgjøre et miljøproblem, er plasten i båtene en uutnyttet ressurs i sirkulærøkonomien. Volumet stiger raskt over tid, da båtproduksjonen økte kraftig på 70- og 80-tallet. Det er også behov for gjenvinningsløsninger av tilsvarende produkter som campingvogner, fasadeplater, subseastrukturer og vindmølleblader.

I 2019 etablerte No Waste! i samarbeid med Asker kommune, Lindum Oredalen, Ecofiber Recycling, Hurum Plastindustri, Grundvik Marina, NAV og Fjorden Ren et felles prosjekt for å teste ut ulike aspekter ifm. en sirkulær økonomisk forretningsmodell for kommersiell og bærekraftig gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast.

Det skal etableres et demoanlegg på Tofte for gjenvinning av båtene, som kommer fra kommunale mottak eller godkjente mottaksanlegg som Kambo; Det kan også være eierløse vrakbåter fra kommunen eller organisasjoner som Oslofjorden Friluftsråd.

Dekomponering/kildesortering av båtene skal utføres i samarbeid med NAV og Fjorden Ren – som arbeidstrening for unge med aktivitetsplikt. Brukbare båter og deler skal tas vare på/selges, og resten går til materialgjenvinning og resirkulering. Det arbeides også med å utvikle et kompetanseprogram for ungdommene innenfor  sirkulær økonomi, i samarbeid med Røyken videregående skole og Viken fylkeskommune.

Båtskrogene sendes til Ecofiber Recycling, som er de eneste i verden som har en etablert en industriell prosess for å kverne opp komposittplast til fiber som kan gjenbrukes. Hurum Plastindustri skal bistå med kompetanse og fasiliteter for støping av nye produkter med Ecofiber.

Vi har engasjert en industridesigner og en ekspert på komposittplast, og samarbeider med Oslofjorden Friluftsråd for å utvikle mulige produkter. Dette kan være utebenker, ryddestasjoner og informasjonstavler som  kan plasseres ut på hvileplasser langs kyststier og padleled. Dermed kan gamle båter og kajakker få et nytt og nyttig liv som kan tas i bruk av turgåere og båtfolk langs kysten. Det gunstige med akkurat denne anvendelsen er at en benk av returfiber vil være særdeles motstandsdyktig mot vær, vind og hærverk, og ikke trenge vedlikehold – noe som er en utfordring på lite tilgjengelige plasser.

Prosjektet er delfinansiert av Viken fylkeskommune og Avfallsforsk/Handelens Miljøfond (Prep2020).

Prosjektets varighet er fra 2019 – våren 2021. Prosjektleder: Pål Hernes.