Innovasjon Norge har gitt oss støtte til etablering av bedriftsnettverket “No Waste! Food Circle”.

Målet er å utvikle og kommersialisere produkter og løsninger for bærekraftig produksjon av mat basert på matavfall og sirkulære forretningsmodeller. Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken.

Biogassanlegget tar imot matavfall fra 1,2 millioner innbyggere og husdyrgjødsel fra regionen. Dette omdannes til bærekraftig biogass og restprodukter som oppgraderes til verdifulle ressurser for produksjon av mat i pilotveksthuset og landbruket. Pilotveksthuset er basert på et unikt konsept som gjør at det forbruker 80 % mindre vann og energi enn tradisjonelle veksthus. I tillegg brukes CO2 fra biogassanlegget til å booste planteveksten i pilotveksthuset, slik at vi får grønn CO2-fangst.

Bedriftsnettverket skal bidra til å styrke innovasjonssamarbeidet gjennom å gi bedriftene økt tilgang til kompetanse og ressurser. Ny teknologi og løsninger som utvikles vil kunne bidra til å øke den globale matproduksjonen på en bærekraftig måte. Og samtidig utløse bedriftenes potensiale for vekst og verdiskaping.

To prosjekter som skal realiseres er utvikling av veksthuskonseptet i stor skala (industrielle veksthus) og mindre skala (urbane veksthus). I tillegg skal det utvikles jordforbedringsprodukter og biogjødsel.

Reklima AS er søker på vegne av bedriftene i nettverket, som er:
– Aqwa AS
– BBBL Solutions AS
– Greve Biogass AS
– Lindum AS
– Noranergy AS
– N2 applied AS
– Scanship AS
– SmartTekEnergy AS
– Vesar AS

Bedriftsnettverket har i første omgang fått NOK 750.000 i støtte fra IN i 1 år (frem til 1.3.21), med mulighet for forlengelse i 2 år til.

Kontaktpersoner: Bjørnar Bjelland/Reklima eller Tina Wågønes/No Waste!