Medlemmer

Innovasjon og nye forretningsmuligheter i en sirkulær økonomi oppstår gjennom et bredt samarbeid på tvers av bransjer, verdikjeder, privat og offentlig næringsliv. Se våre medlemmer

Samarbeidspartnere

No Waste! har mange samarbeidspartnere og støttespillere med på laget, og som bidrar med ressurser og kompetanse på ulike områder: Se våre samarbeidspartnere

Bli medlem

Vi inviterer inn partnere som deler vår visjon, og som ønsker å styrke egen og felles innovasjonsevne og verdiskaping. Bli medlem