Bedriftsnettverket “No Waste! Food Circle”

Bedriftsnettverket «No Waste! Food Circle» utvikler innovativ ny teknologi og løsninger for en bærekraftig produksjon av mat, som bidrar til å gjøre landbruket mer klimarobust og til å øke den globale matproduksjonen. Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken.


Biogassanlegget tar imot matavfall fra 1,2 millioner innbyggere og husdyrgjødsel fra regionen. Dette omdannes til bærekraftig biogass og restprodukter som oppgraderes til verdifulle ressurser for produksjon av mat i pilotveksthuset og landbruket. Pilotveksthuset er basert på et unikt konsept som gjør at det forbruker 80 % mindre vann og energi enn tradisjonelle veksthus. I tillegg brukes CO2 fra biogassanlegget til å øke planteproduksjonen i pilotveksthuset, slik at vi får grønn CO2 -fangst og klimanøytrale grønnsaker.


Prosjekter:


To prosjekter som skal realiseres er utvikling av veksthuskonseptet i stor skala (industrielleveksthus) og mindre skala (urbane veksthus). I den forbindelse ses det også på løsninger forklimastyring og energilagring. I tillegg utvikles det nye jordforbedringsprodukter som biokull og biogjødsel.


Partnere:


Bedriftene som deltar i nettverket er:  • Reklima AS

  • Aqwa AS

  • BBBL Solutions AS

  • Greve Biogass AS

  • Lindum AS

  • Noranergy AS

  • N2 applied AS

  • Scanship AS

  • SmartTekEnergi AS

  • Vesar AS


Bedriftsnettverket er delfinansiert av Innovasjon Norge, og startet opp i april 2020.


Kontakt-informasjon:


Ivar Hagemoen, daglig leder Reklima, ivar@reklima.no


Tina Wågønes, daglig leder No Waste!, post@nowaste.no