No Waste! har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn. Ved å redusere avfall og gjenvinne bioressurser, bidrar vi til å redusere klimagassutslippene. Vår misjon er å være en katalysator for systematisk innovasjonsarbeid, gode samarbeidsrelasjoner og en rugekasse for etablering av ny næringsvirksomhet som bygger på prinsippene innen sirkulær økonomi.

Vårt mål er å skape grønn vekst ved å utvikle og kommersialisere løsninger for materialgjenvinning av bioressurser, gjennom våre partnere og økosystem. Dette skal vi gjøre gjennom å tilrettelegge for en samarbeidsarena som gir økt innovasjonsevne og verdiskaping gjennom tilgang til:

  • ny kunnskap og kompetanse
  • ressurser, samarbeidspartnere og nettverk
  • deltagelse i felles innovasjonsprosjekter
  • innovasjonsmidler og kapital
  • infrastruktur og testfasiliteter
  • påvirkning av rammebetingelser
  • økt synlighet og co-branding
  • nye forretningsmuligheter og markeder, også internasjonalt

For mer informasjon eller søknad om partnerskap, ta kontakt med daglig leder Tina Wågønes:

  • M: 40 24 51 24 – post@nowaste.no