Bedriftsnettverket “No Waste! Food Circle”

Bedriftsnettverket har som mål å utvikle og kommersialisere produkter og løsninger for en bærekraftig produksjon av mat basert på matavfall og sirkulære forretningsmodeller. Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den magiske fabrikken.


Biogassanlegget tar imot matavfall fra 1,2 millioner innbyggere og husdyrgjødsel fra regionen. Dette omdannes til biogass og restprodukter som oppgraderes til verdifulle ressurser for produksjon av mat i pilotveksthuset og landbruket. Pilotveksthuset er basert på et unikt konsept som gjør at det forbruker 80 % mindre vann og energi enn tradisjonelle veksthus. I tillegg brukes CO2 fra biogassanlegget til å booste planteveksten i pilotveksthuset, slik at vi får grønn CO2-fangst.


Gjennom å jobbe sammen i et nettverk får bedriftene økt tilgang til kompetanse og ressurser, som igjen bidrar til å styrke innovasjonssamarbeidet. Løsningene som utvikles vil kunne bidra til å øke den globale matproduksjonen og redusere klimagassutslippene. Og samtidig utløse bedriftenes potensiale for vekst og verdiskaping.


To prosjekter som skal realiseres er utvikling av veksthuskonseptet i stor skala (industrielle veksthus) og mindre skala (urbane veksthus). I tillegg skal det utvikles jordforbedringsprodukter, biogjødsel og nye vekstmedier som kan erstatte bruken av torv.


Reklima AS administrerer nettverket på vegne av bedriftene, som er:  • Reklima AS

  • Aqwa AS

  • BBBL Solutions AS

  • Greve Biogass AS

  • Lindum AS

  • Noranergy AS

  • N2 applied AS

  • Scanship AS

  • SmartTekEnergy AS

  • Vesar AS


Bedriftsnettverket fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2020.


Kontaktinformasjon:


Ivar Hagemoen, daglig leder Reklimaivar@reklima.no eller Tina Wågønes, daglig leder No Waste!post@nowaste.no