Informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden

Fra workshopen i Oslofjordmuseet, med blant annet Venstres Elisabeth Holter-Schøyen, som leder utvalg for samfunnstjenester, ordfører Lene Conradi og Tina Wågønes i No Waste!

FOTO: EVA GROVEN, Budstikka 29.6.20

Miljødirektoratet lanserte i desember 2019 en handlingsplan for Oslofjorden. Et av de foreslåtte tiltakene er å opprette et informasjons- og besøkssenter for å øke kunnskapen blant befolkningen om verdien av Oslofjorden og å mobilisere til innsats. Asker vil gjerne ha senteret til kommunen, og inviterte i samarbeid med Mepex og No Waste! til en workshop for å se om dette senteret kan kombineres med den planlagte etableringen av et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling. 

No Waste! har medlemmer som representerer hele «verdikjeden» når det gjelder å samle inn, analysere og håndtere marint avfall. Et regionalt kompetansesenter kan være et utstillingsvindu for å sette lys på og sammen løse utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensing – samt å vise frem løsninger som finnes på markedet i dag. 

Workshop’en ble arrangert i lokalene til Oslofjordmuseet på Vollen, som er nevnt som en mulig lokasjon for et informasjons- og besøkssenter i rapporten til Miljødirektoratet. Med 15 deltagere og store lokaler var det her mulig å overholde korona-restriksjonene! I tillegg til Asker kommune, Mepex og No Waste! deltok representanter fra Oslofjordmuseet, Oslofjorden Friluftsråd, Slemmestad Brygge, VEAS, Vollen nærmiljøsentral og Statkraft Tofte.

For å skape et sterkt og langsiktig engasjement, er det viktig at befolkningen får erfare Oslofjordens muligheter og utfordringer gjennom egne opplevelser. Deltagerne ser derfor for seg et besøks- og opplevelsessenter som ikke er lokalisert til et bygg, men som består av mange ulike attraksjoner og aktiviteter rettet mot ulike målgrupper. Mye av dette er allerede på plass eller under planlegging. Se illustrasjonen under.

Ordføreren sier til Budstikka: “Det som stiller oss langt frem i køen er beliggenhet, historikk og at vi har den lengste kystlinjen langs Oslofjorden. Vi har en sterk kobling mellom ulike kompetansemiljøer langs kysten. De ligger som perler på en snor, og det ønsker vi å vise frem”.

Resultatet av workshop’en ble oppsummert i et høringsinnspill sendt til Klima- og miljødepartementet, og hvor Asker begrunner hvorfor de er det naturlige valget som vertskap for et besøks- og opplevelsessenter for Oslofjorden. “Vi har også sendt en anmodning om et møte med statsråden” sier ordfører Lene Conradi til Budstikka. “Utfallet av møtet avgjør hvordan vi agerer videre”.

Du kan lese mer om reportasjen til Budstikka her:

Skisse av et besøks- og opplevelsessenter i Asker,
utarbeidet av Godt Sagt Kommunikasjon