Flott omtale av vrakbåtprosjektet i Budstikka


Prosjektleder Pål Hernes i No Waste! (til venstre) viser frem prototyper på produkter som er støpt ved bruk av glassfiberpulver fra vrakbåter (i krukka på bordet) til rådgiver Per Steine i Asker kommunes avdeling for miljø og samferdsel, rådgiver Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd, leder Elisabeth Holter-Schøyen (V) i utvalg for samfunnstjenester og daglig leder Tina Wågønes i No Waste!

FOTO: KARL BRAANAAS

Budstikka har laget en flott reportasje om vrakbåt problematikken og plastbåtprosjektet vårt: https://www.budstikka.no/natur-og-miljoe/na-skal-gamle-batvrak-inn-pa-kjokkenet-ditt/585348!/

Vrakbåter i plast er et økende globalt miljøproblem, og dessverre ender mange småbåter sitt liv på havets bunn eller blir liggende på land, og bidrar til marin forsøpling og forurensing. Bjørn Heidenstrøm i Oslofjorden Friluftsråd anslår at bare mellom Aker Brygge og Tofte det ligger det rundt 1500 vrakbåter på havbunnen. Innføring av et obligatorisk småbåtregister vil kunne bidra sterkt til å forhindre den marine forsøplingen, sammen med en videreutvikling av dagens vrakpantordning.

No Waste! jobber med å utvikle en sirkulær økonomisk forretningsmodell hvor vrakbåter blir til en ressurs, og er med på å skape grønn vekst og arbeidsplasser. Les mer om prosjektet her.