Støtte til klynge- og næringsutvikling fra Oslo og Viken fylkeskommune

No Waste! fikk i dag et tilskudd på til sammen NOK 700.000,- fra det Regionale Innovasjonsprogrammet til Oslo og Viken fylkeskommune. Støtten skal gå til å utvikle næringsklyngen og det regionale næringslivet.

No Waste! skal være en attraktiv arena for å utvikle fremtidens teknologi og løsninger basert på en bærekraftig bruk av ressursene. Vi har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn gjennom omstilling til en sirkulær økonomi. Våre løsninger bidrar både til å redusere mengden avfall og CO2 avtrykk, og skape verdier av det vi kaller for avfall i dag. Støtten fra Oslo og Viken fylkeskommune er et viktig bidrag for å kunne videreutvikle klyngen og prosjektene.

Marin forsøpling:
Et av prosjektene som klyngen jobber med, i samarbeid med Mepex Consult AS og Asker kommune, er å se på muligheten for å etablere et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling. En viktig bærebjelke i senteret vil være å etablere en samarbeidsarena for å styrke innovasjon og næringsliv relatert til marin forsøpling, med særlig fokus på plast. En del av støtten skal bidra til å utvikle dette samarbeidet – gjerne også sammen med internasjonale aktører.