Støtte til etablering av bedriftsnettverk

Innovasjon Norge har bevilget oss NOK 750.000 i støtte til etableringen av bedriftsnettverket “No Waste! Food Circle”. Målet er å utvikle og kommersialisere produkter og løsninger for bærekraftig produksjon av mat basert på matavfall og sirkulære forretningsmodeller.

Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken. Les mer om bedriftsnettverket her.