Årsmøte – No Waste!

3-4 mars avholdt vi årsmøtet og en felles samling for No Waste! i idylliske omgivelser på Sem Gjestegård i Asker. Dette var før korona-viruset brøt ut for fullt i Norge, så oppmøtet var godt.

Nytt styre ble enstemmig valgt, med følgende medlemmer:
– Bjørn Øivind Østlie, Viseadm.dir. Lindum
– Gry Haugsnes, påtroppende Utviklingssjef Rygg Miljøpark
– Kirsti Grundnes Berg, Utviklingssjef VEAS
– Mette Lene Falck-Pedersen, USN, Visedekan fakultet for teknologi, maritime fag
– Terje Kirkeng, Prosjekt- og utviklingsansvarlig, VESAR
– Pål Jahre Nilsen, VP Innovation, Scanship

Etter årsmøtet holdt Jon-Vidar Knold fra IN et innlegg om hvordan vi bør jobbe videre med utviklingen av næringsklyngen for å skape verdier og vekst for bedriftene. Vi fikk deretter høre flere inspirerende foredrag fra klyngens deltagere om hvordan de jobber med sirkulær økonomi i praksis.

No Waste! skal være en arena for samspill og innovasjon, og hvor vi også søker å samarbeide med eksterne kompetansemiljø – nasjonalt og globalt. Jens Måge fra Avfall Norge/Avfallsforsk understreket betydningen av innovasjonssamarbeid i sin presentasjon, og pekte på hvilke globale utfordringer og muligheter som omstillingen til en sirkulær økonomi vil gi.