Samling hos Askershus

10. desember hadde vi en felles samling hos Askershus/Viken Space i Asker. Vi fikk møte noen av gründerne som holder til her, blant annet Sisters in Business, Fracture Reality og Unikmat. En flott arena for entreprenørskapsvirksomhet og innovasjon! Tema for samlingen var innovasjonssamarbeid og prioritering av aktiviteter for No Waste! i 2020, noe vi skal jobbe videre med på årsmøtet 3-4. mars.