Regionalt senter for marint avfall

Tirsdag 26.11 ble No Waste! invitert til en workshop i Slemmestad i det nye analyseverkstedet til Mepex og Oslofjorden Friluftsråd.

Vi fikk presentert resultatet fra “Dypdykk i plasthavet”, et samarbeidsprosjekt mellom Mepex, Asker kommune, Hold Norge Rent, Orkla og Infinitum – med støtte fra Miljødirektoratet. Hovedfunnene er at det marine avfallet er svært mangeartet, men hovedandelen er ulike typer plast – 80 % basert på vekt og 97 % basert på antall. Prosjektet har analysert nærmere 10 tonn marint avfall fra 50 ryddeaksjoner fra hele norskekysten.

No Waste! og Mepex presenterte også resultatet fra forstudierapporten hvor vi sammen med Asker kommune har sett på muligheten for å etablere et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i Norges tettest befolkede område og brukes aktivt som rekreasjonsformål store deler av året. Kombinert med en høy tetthet av fritidsbåter, er faren for tilsig av søppel og forurensing til fjorden stor. 

– Dette innebærer både et stort ansvar og en stor mulighet. Det er derfor svært gledelig at både private aktører, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner ønsker å samarbeide for å stoppe tilsiget av plastforsøpling og for å finne gode og sirkulære løsninger for plast, basert på ny kunnskap.  Det kan gi kommunen nye arbeidsplasser, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

Forstudien anbefaler å ta i bruk og bygge på eksisterende og planlagt infrastruktur og aktører i den nye kommunen. I første omgang er målet å få konkrete aktiviteter og prosjekter til senteret. På sikt er målet å bygge et eget bærekraftssenter, et senter som kan bli en regional attraksjon som gir kunnskap og opplevelser til alle.

Lene Conradi og Elisabeth Holter-Scøyen, leder av hovedutvalg for samfunnstjenester, med et team fra Asker kommune og representanter fra prosjektene var til stede på workshop’en. Deltagerne fikk selv prøve seg på å analysere marint avfall, og avsluttet med et lite “kunstprosjekt” i regi av den anerkjente kunstneren Pippip Ferner.

Her en stemningsrapport laget av Asker kommune:

Slik vil Asker bidra med å stanse forsøpling av plast i havet

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet! Og mengden bare øker for hvert år. Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Nå vil vi, i samarbeid med Mepex og næringsklyngen No Waste, bygge et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling. I går fikk Ordføreren i Asker – Lene W. Conradi og leder av hovedutvalg for samfunnstjenester Elisabeth Holter-Schøyen – V være med på å sortere plast og laget sin versjon av nye Askers kommunevåpen av plastsøppel sammen med kunstner Pippip Ferner. – Det er svært gledelig at både private aktører, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og kommunen ønsker å samarbeide for å stoppe tilsiget av plastforsøpling og for å finne gode og sirkulære løsninger for plast, basert på ny kunnskap. Det kan også gi kommunen nye arbeidsplasser, sier ordfføren vår. Torsdag 28. november vil utvalget for samfunnstjenester behandle rådmannens anbefaling om å gå videre med etableringen av et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.Les hele saken her: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/aktuelt-nye-asker-kommune/vil-samarbeide-for-a-lose-plastproblemet/

Publisert av Asker kommune Onsdag 27. november 2019