Stemningsrapport – sirkulær økonomi i praksis

Tirsdag 22.10.19 arrangerte No Waste! et opplevelsesseminar for å vise frem sirkulær økonomi i praksis og med fokus på grønn vekst og konkurransekraft. Arrangementet fant sted på Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. I tillegg til medlemmene i No Waste! var politikere, offentlige aktører, samarbeidspartnere og støttespillere invitert.

Her følger en liten stemningsrapport:

På agendaen sto inspirasjonsforedrag av Bjørn Malm, direktør for bærekraft og kommunikasjon i TINE og Per Espen Stoknes, førsteamanuensis på BI, forfatter og politiker. I tillegg fikk vi en rundtur på Den Magiske Fabrikken hvor vi fikk se, høre, lukte og smake på sirkulær økonomi i praksis.

TINE har som mål å være utslippsfrie på transport og produksjon innen 2025. «Biogass og «KUKRAFT» er en klimaoptimal løsning og vil stå sentralt i vårt arbeid for å nå målet» sier Bjørn.

Biogass produsert på matavfall i kombinasjon med husdyrgjødsel kan i henhold til EUs fornybardirektiv (REDII) gi 200 % klimakutt. Når CO2 fra biogassen benyttes til ny matproduksjon som ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, gir dette også betydelige negative utslipp.

Den Magiske Fabrikken er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk avfall blir til biogass, klimavennlige tomater, biogjødsel og biokull. Det jobbes også med et prosjekt for å se på hvordan bioresten kan brukes som fôr til insekter i industriell skala, i samarbeid med Felleskjøpet og NIBIO. Gorm Sanson fra Felleskjøpet fortalte om forsøk som viser at dyrefor med insektproteiner faller i god smak hos både kylling og laks. De aller modigste deltagerne på seminaret fikk også tilbud om å smake på tørket insektsnacks levert av Urban Mat.

For mange var et mer smakelig alternativ og et høydepunkt lunsjen servert av Jimmy Øien og de andre stjernekokkene på Restaurant Rest. De har spesialisert seg på å lage gourmet mat basert på «matavfall». En av hovedingrediensene var kongekrabbehale fra MS Donna, tidligere betraktet som avfall, men som restauranten nå har gjort til en av sine signaturretter.

«Det største problemet og hinderet for grønn vekst er ressurssløsing», sier Per Espen Stoknes i sitt avsluttende inspirasjonsforedrag. «Ser vi på materialstrømmen i EU, er det kun 10 % av ressursene som blir gjenvunnet».

No Waste! er en næringsklynge som jobber med sirkulær økonomi i praksis og for en bærekraftig bruk av ressursene. Visjonen vår en null avfall og et klimanøytralt samfunn. Det er mange utfordringer som står i kø for å løses, og som krever samarbeid på tvers av private og offentlige aktører, bransjer og verdikjeder. Vi skal være en samarbeidsarena som legger til rette for innovasjon, kompetansebygging og deling av kunnskap og ressurser, og som gir bedriftene et økt, grønt konkurransefortrinn.