Næringsklyngen No Waste! skal bidra med en omstilling til en sirkulær økonomi, og har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn. Vi skal både jobbe med å redusere mengden avfall og CO2 avtrykk, og med å skape verdier av avfallet. Dette skal vi gjøre gjennom utvikling av kompetanse, nye produkter, tjenester og forretningsmodeller innenfor den sirkulære økonomien. Les mer
Våre deltagere er bedrifter, akademiske institusjoner og kommuner. Les mer
Her finner du noen eksempler på prosjekter og aktiviteter som næringsklyngen jobber med. Les mer